Reviews


Bridgetidningen, June 2005

Från När och Fjärran
by Sven-Olov Flodqvist, Stockholm, Sweden

"I Fought The Law, And The Law Won" lanserades av The Clash och numera finns även en bridgeversion – "I Fought The Law of Total Tricks", resultatet av ett samarbete mellan Anders Wirgren och Mike Lawrence.
  Den lag som åsyftas är förstås den om det totala antalet stick på en bridgegiv som populariserades av Larry Cohen på 1990-talet, och som baserades på de studier som Jean-René Vernes presenterade 1969.
  Cohens "The Law" blev snabbt mycket populär, men den är inte alls någon fristående metod för kortvärdering utan snarare, precis som "The Losing Trick Count (LTC)" från 1930-talet, ett verktyg man kan prova i situationer där man inte vet riktigt vad man ska göra.
  I Cohens "To Bid or Not to Bid" framfördes budskapet om att antalet stick skulle vara lika med antalet trumf på ett närmast gospelartat sätt och denna frälsningsattityd fick somliga att reagera. Det visar sig nämligen att "lagen" inte alls håller i så stor utsträckning som hävdats i Cohens böcker.
  Nu har Wirgren och Lawrence i ett samarbetsprojekt med Anders' omfattande studier av fenomenet och Mikes goda förmåga som skribent producerat en tung inlaga i debatten om lagen. Man gör inte helt ner Cohens budskap, men inte långt ifrån. Mest är det egentligen självklarheter som framförs, åtminstone för dem som ägnat lagen en smula tankemöda.
  Wirgrens förtjänstfulla stuider visar på en massa faktorer som påverkar lagens utfall i negativ riktning, och det hela mynnar ut i den gamla sanningen att det är minst lika viktigt med god fördelning som många trumf. Tio trumf med var sin 5332 innebär helt enkelt att man har oroväckande många förlorare, de många trumfen till trots. Om 5-4-3-1 möter 5-1-3-4 blir resultatet betydligt mera upplyftande, eftersom man får nytta av sina många trumf.
  Utifrån dessa slutsatser presenteras ett nytt koncept för uppskattning av spelstyrka, som baseras på SST (Short Suit Total) och WP (Working Points). Med dessa faktorer försöker sig Wirgren på ett nytt sätt att bedöma en hands spelstyrka, som är exaktare än antalet trumf. Dock gäller även för denna tumregel att man måste ta den för vad den är, inte en exakt vetenskap utan ett hjälpmedel som man kan ta till när man behöver en "second opinion".
  Trots att "I Fought The Law of Total Tricks" mycket tydligt ifrågasätter lagen om det totala antalet stick, så kan den med god behållning läsas av såväl varma anhängare av lagen som av dem som betraktar den med mer eller stor skepticisim. Den som har ett öppet sinne kan nämligen hitta goda komplement till lagen liksom starka skäl för att inte använda den alls.


More reviews:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ]


Copyright © 2016, Mike Lawrence & Anders Wirgren