Reviews


Bridgetidningen, June 2005

Från När och Fjärran
by Sven-Olov Flodqvist, Stockholm, Sweden

"I Fought The Law, And The Law Won" lanserades av The Clash och numera finns även en bridgeversion – "I Fought The Law of Total Tricks", resultatet av ett samarbete mellan Anders Wirgren och Mike Lawrence.
  Den lag som Ã¥syftas är förstÃ¥s den om det totala antalet stick pÃ¥ en bridgegiv som populariserades av Larry Cohen pÃ¥ 1990-talet, och som baserades pÃ¥ de studier som Jean-René Vernes presenterade 1969.
  Cohens "The Law" blev snabbt mycket populär, men den är inte alls nÃ¥gon fristÃ¥ende metod för kortvärdering utan snarare, precis som "The Losing Trick Count (LTC)" frÃ¥n 1930-talet, ett verktyg man kan prova i situationer där man inte vet riktigt vad man ska göra.
  I Cohens "To Bid or Not to Bid" framfördes budskapet om att antalet stick skulle vara lika med antalet trumf pÃ¥ ett närmast gospelartat sätt och denna frälsningsattityd fick somliga att reagera. Det visar sig nämligen att "lagen" inte alls hÃ¥ller i sÃ¥ stor utsträckning som hävdats i Cohens böcker.
  Nu har Wirgren och Lawrence i ett samarbetsprojekt med Anders' omfattande studier av fenomenet och Mikes goda förmÃ¥ga som skribent producerat en tung inlaga i debatten om lagen. Man gör inte helt ner Cohens budskap, men inte lÃ¥ngt ifrÃ¥n. Mest är det egentligen självklarheter som framförs, Ã¥tminstone för dem som ägnat lagen en smula tankemöda.
  Wirgrens förtjänstfulla stuider visar pÃ¥ en massa faktorer som pÃ¥verkar lagens utfall i negativ riktning, och det hela mynnar ut i den gamla sanningen att det är minst lika viktigt med god fördelning som mÃ¥nga trumf. Tio trumf med var sin 5332 innebär helt enkelt att man har oroväckande mÃ¥nga förlorare, de mÃ¥nga trumfen till trots. Om 5-4-3-1 möter 5-1-3-4 blir resultatet betydligt mera upplyftande, eftersom man fÃ¥r nytta av sina mÃ¥nga trumf.
  UtifrÃ¥n dessa slutsatser presenteras ett nytt koncept för uppskattning av spelstyrka, som baseras pÃ¥ SST (Short Suit Total) och WP (Working Points). Med dessa faktorer försöker sig Wirgren pÃ¥ ett nytt sätt att bedöma en hands spelstyrka, som är exaktare än antalet trumf. Dock gäller även för denna tumregel att man mÃ¥ste ta den för vad den är, inte en exakt vetenskap utan ett hjälpmedel som man kan ta till när man behöver en "second opinion".
  Trots att "I Fought The Law of Total Tricks" mycket tydligt ifrÃ¥gasätter lagen om det totala antalet stick, sÃ¥ kan den med god behÃ¥llning läsas av sÃ¥väl varma anhängare av lagen som av dem som betraktar den med mer eller stor skepticisim. Den som har ett öppet sinne kan nämligen hitta goda komplement till lagen liksom starka skäl för att inte använda den alls.


More reviews:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ]


Copyright © 2016, Mike Lawrence & Anders Wirgren