Reviews


Göteborgstidningen, 26th of March, 2005

I konflikt med Lagen
by Anders Brunzell, Göteborg, Sweden

Inom alla sporter finns det lagar som reglerar spelets gång. För några år sedan fick LAGEN en speciell innebörd för bridgespelare. Det var när Larry Cohen kom ut med sin bok To Bid or Not to Bid – The Law of Total Tricks, som blev en storsäljare och något av en bridgens bibel.
   I korthet hävdade Lagen att om en sida hade en trumffärg på sammanlagt nio kort och den andra en trumf på tio kort så fanns totalt 9+10 stick tillgängliga. Hur dessa nitton stick fördelades berodde förstås på styrkeförhållandena. Om den ena sidan kunde ta åtta stick med sin färg som trumf dikterade Lagen att den andra hade elva i sin färg.
   Nu har det kommit en bok med titeln I Fought the Law of Total Tricks. Författare är vår svenske expert Anders Wirgren tillsammans med trefaldige världsmästaren Mike Lawrence. Här påstås att Lagen är en synnerligen bristfällig konstruktion och detta bevisas på punkt efter punkt. En mycket intressant läsning men inget för nybörjare! Boken kan beställas på www.scaniabridge.com


More reviews:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ]


Copyright © 2016, Mike Lawrence & Anders Wirgren