Reviews


Svenska Dagbladet, 27th of March, 2005

Bridge
med Tommy Gullberg, Stockholm, Sweden

Väst giv, Nord-Syd i zonen

S 9 4 3 2
H 9 8 6 2
D E K
C D 7 3
Utspel: diamond 10 Table
 
 
 
S kn 10 5
H E K 7 4
D D kn 5
C E K kn

Syd Väst Nord Öst
pass pass pass
1 H 1 S 3 H pass
4 H pass pass pass


Brickan förekommer i Anders Wirgrens och Mike Lawrences bok I Fought The Law of Total Tricks, som kraftfullt ifrågasätter Larry Cohens idé om "The Law", som menar att antalet trumf är avgörande för hur många stick man kan ta.
   Under förutsättning att Väst har fem spader har Öst kungen singel. Tag ut topparna i ruter, trumf och klöver. Saka sedan spader pÃ¥ ruterdam. Med trumfen 3-2 kan man sedan spela trumf (eller spader).
   Hela given:

S 9 4 3 2
H 9 8 6 2
D E K
C D 7 3
S E D 8 7 6 Table S K
H D 3 H kn 10 5
D 10 9 8 D 7 6 4 3 2
C 10 8 2 C 9 6 5 4
S kn 10 5
H E K 7 4
D D kn 5
C E K kn

Öst fastnar för vända mot dubbelrenons för hemgång. Besök gärna www.newbridgelaw.com och diskutera lagen med författarna.


More reviews:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ]


Copyright © 2016, Mike Lawrence & Anders Wirgren