Reviews


Blekinge Läns Tidning, 6th of June, 2005

Lagen om stick är ifrågasatt
by Bernt Sigvardsson, Karlskrona, Sweden

1994 kom det amerikanska bridgeproffset Larry Cohens bok ut på svenska med titeln Bjuda Över eller inte Bjuda Över. Den behandlade Lagen om Totala Antalet Stick och framförde teorin att i kamp om kontraktet fanns det sammanlagt lika många stick som summan av båda sidornas trumflängder. Om N-S har nio trumf i spader och Ö-V tio trumf i ruter finns det totalt 19 stick i korten. Ett enkelt sätt att räkna ut om en offring lönar sig eller inte.
   Ett flertal bÃ¥de svenska och utländska toppspelare tog till sig teorin och skyllde bÃ¥de lyckade och katastrofala avgöranden pÃ¥ "Lagen". Andra var mera tveksamma och ifrÃ¥gasatte om det fanns ett sÃ¥dant matematiskt samband. Flerfaldige lagvärldsmästaren Mike Lawrence, USA och vÃ¥r erkände bridgeteoretiker Anders Wirgren har tillsammans studerat hur tillförlitlig "Lagen" är pÃ¥ nÃ¥got tusental givar och har i dagarna kommit ut med boken I Fought the Law of Total Tricks. Deras undersökning visar att med totalt 19 trumf är exaktheten bara 34 %, lika ofta finns det med bästa spelföring och försvar bara 18 stick i korten. En tankeväckande bok som ocksÃ¥ anvisar nya metoder för säkrare ställningstagande i kampen om kontrakten. Den kan beställas frÃ¥n Scania Bridgekonsult.


More reviews:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ]


Copyright © 2016, Mike Lawrence & Anders Wirgren