Reviews


Blekinge Läns Tidning, 6th of June, 2005

Lagen om stick är ifrågasatt
by Bernt Sigvardsson, Karlskrona, Sweden

1994 kom det amerikanska bridgeproffset Larry Cohens bok ut på svenska med titeln Bjuda Över eller inte Bjuda Över. Den behandlade Lagen om Totala Antalet Stick och framförde teorin att i kamp om kontraktet fanns det sammanlagt lika många stick som summan av båda sidornas trumflängder. Om N-S har nio trumf i spader och Ö-V tio trumf i ruter finns det totalt 19 stick i korten. Ett enkelt sätt att räkna ut om en offring lönar sig eller inte.
   Ett flertal både svenska och utländska toppspelare tog till sig teorin och skyllde både lyckade och katastrofala avgöranden på "Lagen". Andra var mera tveksamma och ifrågasatte om det fanns ett sådant matematiskt samband. Flerfaldige lagvärldsmästaren Mike Lawrence, USA och vår erkände bridgeteoretiker Anders Wirgren har tillsammans studerat hur tillförlitlig "Lagen" är på något tusental givar och har i dagarna kommit ut med boken I Fought the Law of Total Tricks. Deras undersökning visar att med totalt 19 trumf är exaktheten bara 34 %, lika ofta finns det med bästa spelföring och försvar bara 18 stick i korten. En tankeväckande bok som också anvisar nya metoder för säkrare ställningstagande i kampen om kontrakten. Den kan beställas från Scania Bridgekonsult.


More reviews:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ]


Copyright © 2016, Mike Lawrence & Anders Wirgren